Dr. Ormós Zoltán bemutatkozásaDr. Ormós Zoltán

ügyvéd, az Ormós Ügyvédi Iroda vezetője

Az Ormós Ügyvédi Iroda megalapítása előtt közel négy évig a Köves és Társai Clifford Chance Ügyvédi Iroda munkatársaként kezdett el foglalkozni az infokommunikációs jog számos részterületével, így a médiajoggal, távközlési jog szabályozási aspektusaival, szoftverekkel kapcsolatos szerzői jogi problémákkal. Az említett nemzetközi ügyvédi iroda londoni központjában is a Media, Computers, Communications osztályon töltött cserejelöltként félévet. A Business Software Alliance-nek végzett munkák hamar ismertté tették nevét a szakmában. 2000-ben megalapította az Ormós Ügyvédi Irodát, mely az informatikai-távközlési szakterületre koncentráló jogi tanácsadási tevékenység Magyarországon elsőként alkalmazott sikeres koncepciójára építve nemzetközi összehasonlításban is számottevő elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot halmozott fel az informatikai jog, a távközlési jog, valamint a szerzői jog területén. Megbízói körébe nemcsak az infokommunikációs szektor vezető szereplői tartoznak, hanem a „régi gazdaság” prominens képviselői is.

Tevékenysége elismeréseként az iroda vezető ügyvédje előadóként meghívást kapott - a kelet-európai régió egyedüli képviselőjeként - az Informatikai Jogászok Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének berlini világkonferenciájára [1].

Az Ormós Ügyvédi Iroda és alkalmazottai az alábbi, informatikai témájú jelentősebb publikációkkal büszkélkedhetnek:


  • dr. Ormós Zoltán, dr. Homoki Péter: Szerzői jogi kérdések, in: E-kereskedelem (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei sorozat), szerk.: Zsuffa Ákos, Századvég Kiadó, Budapest, 2002.
  • dr. Ormós Zoltán, dr. Homoki Péter: A magyarországi informatikai tárgyú jogalkotás szükséges irányairól (A Miniszterelnöki Hivatal felkérésére készített tanulmány), kézirat, 2001
  • dr. Ormós Zoltán, dr. Homoki Péter: Az elektronikus kereskedelem magánjogi vonatkozásai, in: Elektronikus kereskedelem, szerk.: Mozjes Imre, Talyigás Judit, MTA Információtechnológiai Alapítvány, Budapest, 2000.
  • dr. Ormós Zoltán: „A távmunka jogi háttere”, in: Teleházak és távmunka Magyarországon, szerk.: Bihari Gábor, Teleház Kht., Budapest, 1999.


1. International Federation of Computer Law Associations World Conference, Berlin, 2002.június 5-7. http://www.ifcla.com/