Dr. Kovács Úr az első ügyvéd, aki elektronikusan intézi ügyfelei megbízásait


A NetLock Kft. cikksorozatának újabb része az elektronikus ügyintézés gyakorlati oldalát mutatja be.

Dr. Kovács ügyvéd úr a 2005. szeptember 1-jén hatályba lépett Cégtörvény vonatkozó rendelkezései alapján – amely a 2003. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról – saját minősített tanúsítványának birtokában elektronikusan intézi ügyfelei ügyeit. Ugyanezen minősített tanúsítvány birtokában dr. Kovács a KET törvény – ez a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, amely a magyarországi elektronikus ügyintézés követelményeit és szabályzatát rögzíti - 2005. november 1-jei hatályba lépése után további 6000 különféle ügyet intézhet elektronikus úton.

Dr. Kovács ügyvéd úr településének legsikeresebb ügyvédje. Iroda a városközpontban, saját személyi titkárnő, asszisztens, növekvő ügyfélkör – egyszóval fényes karrier. A folyamatosan bővülő ügyfélkör ellenére sem dr. Kovács, sem alkalmazottai nem túlóráznak, mégis mindig elkészülnek határidőre. A hivatalokba való utazgatás, a sorbaállás és a rengeteg papírmunka már nem hátráltatja őket az ügyfelek hatékony és gyors kiszolgálásában, hiszen az elektronikus ügyintézés bevezetésével mindezeket kényelmesen, számítógéppel az irodából is megoldják.

A Kovács Ügyvédi Iroda fő tevékenységi körébe a cégképviselet és az okiratok szerkesztése tartozik. Dr. Kovács ügyvéd úr eddig hol titkárnőjével, hol asszisztensével karöltve kényszerült ügyet intézni az illetékes cégbíróságon, az önkormányzatnál és a postán, amivel órákat töltöttek el feleslegesen.

2005. szeptember 1-jétől azonban lehetőség van arra, hogy Kovács úr az okirati ellenjegyzés mellett az egyes Kft.-k és Rt.-k bejegyzési, változásbejegyzési kérelmeit is elektronikusan, saját minősített elektronikus aláírásával ellátva juttassa el az illetékes cégbíróságoknak. Ez jelentősen felgyorsította és megkönnyítette dr. Kovács és alkalmazottai munkáját. Nem tornyosulnak az asztalán a cégbejegyzéshez szükséges okiratok, kérvények, szerződések, hiszen az ügyintézéshez már csak egy számítógépre van szüksége. Nem kell befáradnia az illetékes cégbíróságra, mert a cégbejegyzési kérelmet és a hozzá csatolandó mellékleteket, úgymint a létesítő okiratot vagy a társasági szerződést elektronikus aláírásával ellenjegyezheti, és már továbbíthatja is az Interneten keresztül. Nem szorítják többé a határidők sem és így megszabadulhat a késedelem miatt kiróható magas pénzbírság befizetésétől is. Ha pedig a közreműködésével alapított cégek adataiban, a cég nevében, tagok számában, vagy az aláírásra jogosultak személyében valamilyen változás történik, azt is könnyedén, percek alatt el tudja intézni. Sőt, az ügyfeleivel való e-mailben történő időpont egyeztetést is komoly ügyvédhez méltóan elektronikus aláírásával ellenjegyezve továbbítja.

A város első virtuális ügyvédi irodájában e forradalmi megoldással dr. Kovács jelentősen lerövidítette az egy ügyfélre jutó adminisztrációt, hiszen saját minősített aláírási képességével (tanúsítványával), elektronikus formában, az Interneten intézi ügyfelei megbízásait. Amíg a konkurens ügyvédi irodák az intézkedéssel bíbelődnek, az így megtakarított időt dr. Kovács ügyfelei elégedettségének növelésével, szakkönyvek olvasásával, és új ügyfelek szerzésével tölti.