Az Internet veszélyei és kockázatai - On-line vásárlások


A következőkben az internetes vásárlással kapcsolatos tanácsainkat szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel.

Az Interneten működő webáruházakban történő vásárlás minden kényelme és újszerűsége mellett számos fogyasztói kockázatot rejt magában. Fontos azt is említeni, hogy e kockázatok kellő gondosság mellett jó eséllyel kizárhatóak.

Ha az Interneten keresztül szeretnénk vásárolni, tulajdonképpen arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy hol érdemes vásárolnunk, illetőleg, hogy melyik webáruház lehet megbízható. Bármennyire is olyanok fogyasztói szokásaink, hogy elsődlegesen kedvező árukínálatot keresünk az Interneten, mégis azzal kell kezdenünk a böngészést, hogy a megbízhatónak mondható webüzleteket kutassuk fel. Ennek azért van nagy jelentősége, mert nem biztos, hogy amit olcsóbb árfekvés mellett egy kevésbé megbízható üzletnél megrendelünk, az valóban nyereségként fog jelentkezni összességében — lehet ugyanis, hogy az áru nagy sokára, vagy soha sem fog megérkezni, vagy nem az érkezik, amit rendeltünk.

Első tanácsunk tehát az, hogy kizárólag a megbízható webáruházak választékát használjuk a kínálat áttekintésekor. Alappal merül fel a kérdés azonban: honnan is ismerhető fel, hogy egy webáruház ténylegesen megbízható?
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják. hogy a megbízható webáruház egyik ismérve az lehet, ha az üzlet weboldalán minden olyan információt megtalálunk, amely arról tájékoztat bennünket, hogy kivel is kötünk majd szerződést, illetőleg, hogy ki felé adjuk le megrendelésünket.

A fogyasztók megfelelő vagyoni védelmét célul tűző, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírja, hogy a webáruház üzemeltetőjének számos adatát kell úgy elhelyeznie weboldalán, amelyhez a fogyasztók könnyen hozzáférhetnek. A legfontosabb kötelezően feltüntetendő adatok a következők:

  • a szolgáltató neve, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, a képviselőjének neve is;
  • a szolgáltató lakcíme, székhelye, telephelye;
  • a szolgáltató elérhetőségei, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe;
  • a szolgáltató adószáma;
  • az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti megfelelő tájékoztatás.

Az első tennivaló tehát egy webáruházból történő megrendelés feladása előtt, hogy arról tájékozódjunk, hogy a fentiek szerinti adatok az adott webhelyen maradék nélkül megtalálhatóak-e. Javasoljuk, hogy csak akkor vásároljunk egy adott helyen, ha minden adatot megtalálunk a webáruház információs oldalain. A másik ezzel kapcsolatos tanácsunk pedig az, hogy soha ne vásároljunk olyan webáruházban, amely semmilyen adatot nem közöl magáról. Ugyanezek a tanácsaink az olyan webhelyek esetében is, amelyeknél úgynevezett „sms-web” szolgáltatás működik, azaz egy — emeltdíjas sms áráért — szoftvereket, vagy éppen mobiltelefonos alkalmazásokat lehet letölteni, s nem találunk adatokat arról, hogy kinek is fizetünk az sms elküldésével.

Kerüljük el, tekintsük gyanúsnak azokat a weboldalakat, amelyek azonosító adataikat nem közlik maradéktalanul. Mindannak ellenére tegyünk így, hogy rendkívül kecsegtető ajánlatot tartalmaz a weboldal.

A megbízhatóság egy további faktora az, hogy az internetes kereskedelemmel foglalkozó üzleteknek abban az esetben, ha a megrendelés felvétele mellett az áruk kiszállításáról vagy éppen kiszállíttatásáról is gondoskodnak, weboldalukon fel kell tüntetniük a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kibocsátott nyilvántartási számot is. Az ilyen azonosító alkalmazásának éppen az a célja, hogy a fogyasztó fokozottabb anyagi biztonságát teremtse meg azáltal, hogy a szolgáltató állami nyilvántartásból visszakereshetően is azonosíthatóvá váljon.

Második tanácsunk az tehát, hogy ne vásároljunk olyan webáruházban, amely nem rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kibocsátott nyilvántartási számmal, s azt nem találjuk meg a weboldalon.

A „hol vásároljunk?” kérdésnél, az előzőekhez kapcsolódóan nagyon fontos az is, hogy a weboldal tájékoztasson bennünket arról is, hogy a fogyasztót az internetes megrendelés és termékkiszállítás esetében a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül úgynevezett indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ez a többletjogosítvány abból fakad, hogy a megrendelő az internetes katalógust böngészve az árut nem a fizikai valóságában tudja megszemlélni, hanem arról leírás vagy fénykép alapján tájékozódhat. Az ilyen információk alapján történő tájékozódás ellenére előfordulhat, hogy az áru átvétele után döbbenünk rá arra, hogy a termék mégsem felel meg az elképzeléseinknek. Erre az esetre vonatkozik az úgynevezett elállási jog, amelyet az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül gyakorolhatunk, jellemzően úgy, hogy a megrendelt árut a webáruház fogyasztókapcsolatokra kijelölt fizikai címére visszavisszük. Lényeges annak kiemelése, hogy a fogyasztót az elállási jog bármiféle indokolás nélkül megilleti, azaz az elálláshoz nem szükséges, hogy a termék hibás, vagy bármely okból kifogásolható legyen. Az elállás gyakorlása esetében a fogyasztót alapesetben — 30 napon belül — megilleti az általa kifizetett vételár teljes összege, kivéve, ha a terméket rendeltetésellenesen, kárt okozva használta, illetőleg juttatta vissza az eladóhoz. Ez esetben a keletkezett kár megtérítésére köteles az elállási jog gyakorlója.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a következő esetekben a fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállás joga:

  • szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
  • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
  • szerencsejáték-szerződés esetében.

Összefoglalásképpen tehát azt tanácsoljuk, hogy a kiszemelt webáruházban csak akkor vásároljunk, ha a legfontosabb — fentiek szerinti — fogyasztói tájékoztatásokat megtaláljuk, hisz ekkor bízhatunk abban, hogy jogszerűen működő, a fogyasztói jogokat tiszteletben tartó kereskedelmi helyet sikerült találnunk.

Végezetül arra is felhívjuk a figyelmet, hogy saját védelmünk érdekében a megrendelés folyamatát nyomtatás vagy a weboldal mentése útján archiváljuk, amelynek segítségével a megrendelés konkrét adatait a későbbiekben bizonyítani tudjuk.